Επικοινωνία


Επικοινωνήστε κατά τη διάρκεια της εκπομπής με sms στο 2250 ή τηλεφωνικώς στο 77771010.

Μπόρειτε να αφήσετε το μήνυμα σας πιο κάτω σε αυτήν εδώ τη σελίδα.

Σχολιάστε ελεύθερα στον προβλεπόμενο χώρο μετά από κάθε δημοσίευση.

Επικηνωνήστε με τους παραγωγούς της εκπομπής:

- Νίκος Τριμικλινίωτης: nicostrim[@]gmail.com 

- Δημήτρης Τριμιθιώτης: dimitris[.]trimithiotis[@]yahoo.fr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου